Salon klimatyzacji: pon-pt: 9-17, sob: 9-13

telefon: +48 798 744 677

e-mail: biuro@klimahome.pl

 

Rozwiązanie dla patrzących w przyszłość

Pompa ciepła jest systemem, którego zadaniem jest odbieranie i transportowanie ciepła i który umożliwia utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniu przez cały rok. Dla dopełnienia komfortu, urządzenia Daikin Altherma mogą także przygotować ciepłą wodę użytkową.

Zasoby odnawialne

Pompy ciepła odzyskują ciepło z powietrza zewnętrznego, nawet w niskich temperaturach zewnętrznych. Wykorzystują sprężarkę elektryczną, są bardzo sprawne w trybie ogrzewania mieszkania lub domu. Pompy ciepła Daikin są ciche i dyskretne. Aby utrzymać niskie rachunki za prąd korzystają z nowoczesnej technologii. Dzięki pompie ciepła Daikin, 80% energii wykorzystanej do ogrzania domu pochodzi z powietrza zewnętrznego, darmowego i nieskończonego źródła energii odnawialnej! W trybie chłodzenia, działanie systemu zostaje odwrócone, system odzyskuje ciepło z powietrza w pomieszczeniu.

 

 

 

Cykl przemian

Czynnik chłodniczy krąży w zamkniętym obiegu, transportując ciepło do oraz z powietrza na zewnątrz i wewnątrz domu.

 • Parownik umożliwia czynnikowi chłodniczemu odebranie ciepła z powietrza zewnętrznego, dzięki zmianie stanu skupienia z ciekłego na gazowy.
 • Następnie sprężarka elektryczna spręża czynnik w stanie gazowym, co powoduje wzrost jego temperatury.
 • Potem w skraplaczu następuje przekazanie ciepła z gazu do wodnego systemu grzewczego, gaz zmienia swój stan skupienia na ciekły.
 • Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika chłodniczego, co pozwala na jego odparowanie, rozpoczynając kolejny cykl.

Od technologii odnawialnych do technologii spalania

Dzięki swej najnowocześniejszej technologii, Daikin może zawsze proponować w swojej ofercie najbardziej efektywne produkty

1. Pompa ciepła powietrze-powietrze

Pompa ciepła powietrze – powietrze odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego i następnie uwalnia je w formie ciepłego powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. W okresie letnim proces ten zostaje odwrócony: ciepło jest odbierane z pomieszczeń i transportowane na zewnątrz. Ten system gwarantuje utrzymywanie stałej temperatury przez cały rok.

Układ pojedynczy: system dla jednej przestrzeni, gdzie jedna jednostka wewnętrzna jest przyłączona do jednej jednostki zewnętrznej.

Układ Multi: podstawowy system jest taki sam, jak w przypadku układu pojedynczego. Jedyna różnica polega na tym, że do jednostki zewnętrznej można przyłączyć do pięciu jednostek wewnętrznych. Jeśli potrzebne są zmiany, system może również ewoluować. Dodatkowe jednostki wewnętrzne można w rzeczywistości instalować w wielu etapach. zewnętrznej.

2. Pompa ciepła powietrze – woda

Pompa ciepła powietrze – woda odbiera ciepło z powietrza zewnętrznego. W tym systemie ciepło jest przekazywane do pomieszczeń poprzez obieg wodny. Pompa ciepła powietrze – woda może również zaspokoić potrzeby w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz, w razie potrzeby, może zapewniać przyjemny chłód latem. System ten oferuje stabilną temperaturę w pomieszczeniach przez cały rok.

3. Gruntowa pompa ciepła

Dla pompy ciepła grunt-woda dolnym źródłem ciepła jest grunt. Zasadą, jaką kieruje się gruntowa pompa ciepła jest wydobywanie ciepła z gruntu i przekształcanie go w ciepło, jakie można wykorzystać do ogrzewania domu. Zaletą gruntowej pompy ciepła jest to, że energia wydobywana z gruntu nie jest zależna od słońca, czy wiatru i jest najbardziej stabilnym źródłem energii.

4. Hybrydowa pompa ciepła

Hybrydowa pompa ciepła łączy technologię pompy ciepła powietrze-woda z technologią gazowego kotła kondensacyjnego, ustalając najbardziej optymalny pod względem ekonomicznym tryb pracy w zależności od określonych warunków działania.

Multi Hybryda:

Połączenie systemu multi-split z hybrydową pompą ciepła, Multi Hybryda to kompleksowe rozwiązanie łączące klimatyzację z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Zgodny z naszym typoszeregiem jednostek split, grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, system Hybrid Multi jest inteligentnym rozwiązaniem przeznaczonym do ogrzewania, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewniającym komfortowy klimat przez cały rok.

5. Gazowy kocioł kondensacyjny

Gazowy kocioł kondensacyjny wytwarza energię cieplną w wyniku spalania gazu. W celu zmaksymalizowania wydajności procesu spalania, odzyskuje on ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, które jest wykorzystywane do wstępnego podgrzewania wody użytkowej, dzięki czemu zmniejsza się ilość zużywanej energii.

Daikin Residential Controller

Aplikacja Daikin Residential Controller pozwala z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie kontrolować i monitorować pracę Twojego systemu grzewczego.

Dostępność niektórych funkcji jest zależna od rodzaju systemu, konfiguracji i trybu pracy. Działanie aplikacji jest możliwe tylko, jeśli zarówno system grzewczy Daikin oraz aplikacja mają dostęp do internetu.

Sterowanie

Harmonogram

Monitorowanie

Identyfikacja

Monitoruj

Status swojego systemu

 • temperaturę pomieszczeń
 • zadaną temperaturę
 • tryb pracy

Wykresy zużycia energii (dzień, tydzień, miesiąc)

Planuj

Zaplanuj temperaturę w pomieszczeniu i tryb pracy aż do 6 różnych działań dziennie przez 7 dni.

 • włącz tryb wakacyjny
 • zobacz tryb intuicyjny

Kontroluj

Tryb pracy

 • zmieniaj nastawioną temperaturę w pomieszczeniach
 • zmieniaj nastawioną temperaturę ciepłej wody użytkowej
 • Powerful mode (szybkie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej)

Kontakt

KlimaHome Sp. z o.o.

ul. Karola Bunscha 12 / LU1 30-392 Kraków

NIP: 6793190167

REGON: 384432325 

Telefon do salonu:

+48 798 744 677

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © KlimaHome 2020
projekt i wykonanie Studio graficzne